Must-know Polish words and phrases for travel (+FREE printable)

Polish travel phrases

Whenever I travel abroad, I try to learn or at least write down few words and phrases in the language of the country I am visiting. Even though in most touristic places it is easy to find people who speak English, you never know when some knowledge of the local language may be helpful. Poland is quickly becoming a popular destination for international visitors and in cities like Krakow or Warsaw, you are most likely to be fine with just English. However, in smaller cities, some Polish vocabulary might come in handy.

While I enjoy learning foreign languages, I am also lazy sometimes, so I made a pdf with some useful Polish words and phrases. Scroll down to the end of the post to download a free pdf, print it and take on your trip to use whenever you need. Enjoy! 🙂

Greetings

Good morning/good afternoon – dzień dobry [dsyeni dobry]Hi –

Hi –cześć [cheshch]

Good evening – dobry wieczór [dobry vyechoor]

Good night – dobranoc [dobra notz]

Bye –cześć [cheshch]

See you – do widzenia [doh vidsenya]

Polite phrases

Thank you –dziękuję [dsyenkooyeh]

I’m sorry/Excuse me – przepraszam [pshehpraasham]

Please –proszę [prosheh]

You are welcome – proszę bardzo [prosheh bardzoh]

Useful phrases

Yes – tak [tahk]

No – nie [nye]

No, thanks – nie, dziękuję [nye dsyenkooyeh]

Great! – Super! [super]

Good – dobrze [dobjeh]

Very good – bardzo dobrze [bahrdzoh dobjeh]

Bad – źle [jleh]

So-so – tak sobie [tak sobyeh]

Do you speak English?   – Czy pan/pani mowi po angielsku? – [chee pahn/pahnee moovee po angyelskoo]
(pan if addressing a man; pani if addressing a woman)

I don’t speak Polish – nie mowię po polsku [nyeh moovyeh poh pohlskoo]

I don’t understand – nie rozumiem [nyeh rohzoomyem]

Where is the restroom? – Gdzie jest łazienka? [gjeh yest wahzhenkah]

Help! – ratunku! [rahtoonkoo]

Numbers

1 – jeden [yeden]

2 – dwa [dva]

3 – trzy [tzhi]

4 – cztery [chteri]

5 – pięć [pyench]

6 – sześć [sheshch]

7 – siedem [syedem]

8 – osiem [ohsyem]

9 – dziewięć [jeviench]

10 – dziesięć [jeshench]

100 – sto [stoh]

Dining

Restaurant – restauracja [restaauratzya]

The menu please – proszę menu [prosheh menyi]

The check please – proszę rachunek [prosheh rahoonek]

Tip – napiwek [napeevek]

Cheers – na zdrowie [na zdrovyeh]

One beer please – jedno piwo proszę [yedno peevoh prosheh]

Wine list – karta win [karta vin]

Enjoy your meal – smacznego [smachnego]

Food

Polish dumplings – pierogi [pyerogee]

Beetroot soup (borscht) – barszcz [barshch]

Vegetarian dish – danie wegetarianskie [danye vegetaryanskyeh]

Meat – mięso [myeso]

Dessert – deser [deser]

Potatoes – ziemniaki [zyemnyakee]

Fries – frytki [fritkee]

Ice cream – lody [lodi]

Pancakes – naleśniki [naleshniki]

Soup – zupa [zoopa]

Sausage – kiełbasa [keelbasa]

Bread – chleb [hleb]

Cheese – ser [syr]

Cabbage – kapusta [kapusta]

Drinks

Juice – sok [sok]

Mineral water – woda mineralna [voda meeneralna]

Wine – wino [veeno]

Vodka  – wodka [vootka]

Beer – piwo [peevo]

Tea – herbata [herbata]

Coffee – kawa [kava]

Water – woda [wodah]

Vodka – wódka [voodka]

Transportation

Airport – lotnisko  [lotnyiskoh]

Train pociag  [pohtsionk]

Train station – dworzec kolejowy [dvozhetz koleyovy]

Bus – autobus [autoboos]

Bus station – dworzec autobusowy [dvozhetz autoboosovy]

Ticket office – kasa biletowa [kasa beeletova]

One ticket to … – bilet do … [beelet doh ]

Booking – rezerwacja [rezervatzya]

First/second class – pierwsza/druga klasa [pyervsha/druka klasa]

Timetable rozklad jazdy [rozquad yazdy]

Taxi – taksowka [taksoofka]

Tram stop – przystanek tramwajowy [pshistanek tramvayovy’]

Directions/Sightseeing/Shopping

Street – ulica  [ulitsa]

Square – plac [platz]

Town – miasto [myasto]

Old Town – stare miasto [stareh myasto]

Church – kościół [koshchoow]

Town Hall – ratusz [ratoosh]

Hotel – hotel [hotel]

Where is… – gdzie jest… – [gjeh yest…]

How can I get to… – jak moge dojsc do… [yak mokeh doyshch doh…]

Right / left – prawo/lewo [pravo / levo]

Straight – prosto [prosto]

Shop – sklep [sklep]

Shopping center (mall) – centrum handlowe [tsentroom handlov]

Sale – wyprzedaż [vipshedash]

How much? – ile? [eeleh]

 

Download Polish travel phrases

Polish travel phrases free printable Polish travel phrases free printable

 

Polish travel phrases free printable

You may also like

Tell me something :)